17724 - 0 Watt startsysteem

17724 - 0 Watt startsysteem

Deze optie voor de Lode Corival ergometer biedt de mogelijkheid om onbelast te starten met een vooraf ingesteld toerental en een belasting van 0 watt. Elk toerental tussen 30 en 80 rpm kan ingesteld worden.

Het toerental wordt door middel van een motor op het gewenste rpm gebracht. Het opstarten of op toeren brengen van de ergometer veroorzaakt dus geen energieverlies.